МАРИАНА СТОЯНОВА

Защото: - имат ясни ценности: за защита на природата, устойчивото развитие и гражданските права; - познават принципите на самоподдържащото се и саморазвиващото се системно управление на държавата, и искат да ги наложат във вид на радикална промяна; - не обещават, че "ще ни оправят"; - казват "има дълбока причина за проблемите в управлението: гражданите нямаме участие! Активни ли са добросъвестните граждани - всяко управление няма алтернатива освен да е добро!"; - млади са (прен.),(букв.); - информират се непрестанно; - коалират се с ... гражданите; - отворени са за всички: мислещи "зелено", предизвикателства, главоболия, проверки... - европейци са и вдъхновяват ме!

вторник, 30 юни 2009 г.

Декларация на ЗЕЛЕНИТЕ в подкрепа на протестите на любителите риболовци на 17 юни 2009 г

Ние, ЗЕЛЕНИТЕ, в реда на последователните си действия и разбирания:

Твърдо заставаме зад основателните и справедливи искания и твърдения в Петицията на БГ Риболов до Комисията по петиции към Европейския парламент.

Изразяваме огромната си загриженост към тенденцията, при която контролните органи и институции в Република България са обект на политическо кадруване. Така те стават инструмент за спиране, забавяне и дори неприлагане на без това малкото европейски норми, намерили място в българското законодателство в риболовния сектор.

С това считаме, че вместо стриктно да прилагат закона в необходимите срокове, те практикуват скрит, безнаказан саботаж на демократичните процеси в нашата страна, а и косвено в югоизточния регион на Европа. Още повече, пропуските в системата способстват бракониерството и позволяват необратимо унищожаване на природните ресурси, което категорично е в ущърб на устойчивия риболов, а оттам и на конкурентността на местната икономика.

Подчертаваме, че окрупняването на риболовния сектор следва да отговаря на индивидуалните характеристики на всеки регион и риболовната общност в него. В подкрепа на този процес е необходимо да се проведат предварителни проучвания, включително за състоянието на рибарските селища и потенциала им за въздействие върху естествените водни басейни, респ. ресурси.

Настояваме за създаване на условия за практикуване на спортен и стопански риболов от малките рибарски общности чрез увеличаване на броя и обхвата на рибарските сдружения на ниво район за планиране и осигуряване на необходимата инфраструктура за пускане на плавателните им съдове. Крайно неблагоприятни са ситуациите, подобни на тази на варненското крайбрежие, където има само един колесар за спускане на рибарските лодки на вода, със затрудняваща рибарите s-образна форма на незащитен от морското вълнение бряг.

Обръщаме внимание, че проведените до момента процедури за замени на държавни за частни гори са намалили броя на рибарските селища няколко пъти. Декларираме, че ще продължваме да призоваваме за преразглеждане на извършените спорни замени и възстановяване на държавните земи в полза на обществения интерес, в т.ч. на развитието на дребните рибарски общности.
Обезпокоени сме и от унищожаването на най-добри речни участъци за риболов заради добив на бласатра от рените корита и строителството на водноелектрически централи. Двете дейности са лишени от всякакъв контрол от страна на Министерство на околната среда и водите, както по време на получаване на разрешителни, така и при строителството и експлоатацията.

Лично подкрепяме и протестите на любителите риболовци на 17 юни 2009 пред сградата на Министерството на земеделието и горите, като стъпка изразяваща недопустимостта на случващото се с Природата на България. Изразяваме готовността си за съвместна работа по подготовка и разгласа сред загрижената общественост на Доклад за беззаконията и безстопанствеността във водите и по българския бряг на Черно море и породеното от това окаяно екологично състояние.

За информация:

Мариана Стоянова
кандидат на ПП ЗЕЛЕНИТЕ за народен представител
от Варна – 3 многомандатен район

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Архив